حد در بی نهایت

با استاد مهربان دیگه ریاضی برای یک کنکوری تجربی کابوس نیست. مجموعه ی آکادمی پزشکی ها براتون لحظاتی مهربان با ریاضیات آرزو می کند.